artykuł nr 1

Zarządzenie zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

artykuł nr 2

Zarządzenie zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

obrazek
artykuł nr 3

artykuł nr 4

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PCPR w Częstochowie