artykuł nr 1

W myśl art. 16a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena obejmuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, obejmuje również osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej. Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej orga...