artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Udzielono zamówienia na turnus rehabilitacyjny dla uczestniczek/ków projektu systemowego "dobry Start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu systemowego
artykuł nr 3

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 200 000 EURO

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 14-to dniowego turnusu rehabilitacyjnego (pełne 14 dób) z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością
dla osób niepełnosprawnych
z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
w ośrodku dostosowanym do wszystkich czterech rodzajów dysfunkcji, czyli: narządu wzroku, ruchu, słuchu, układu krążenia
.