artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników i uczestniczek projektu systemowego "Dobry Start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 200 000 EURO

Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników i uczestniczek projektu systemowego "Dobry Start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.