Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 52408
   Dane teleadresowe 11191
   Dyrektor 6766
     Godziny przyjęć w sprawie skarg i wniosków 449
   Podstawy prawne funkcjonowania 1108
     Statut 566
     Regulamin organizacyjny 798
Struktura Organizacyjna
   Schemat organizacyjny 1116
   Wykaz pracowników 2110
Deklaracja dostępności
   Deklaracja dostępności 463
   Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 333
Akty Prawne, strategie i programy
   Zarządzenia Dyrektora 584
     Zarządzenia 2016 rok 2047
     Zarządzenia 2017 rok 2724
     Zarządzenia 2018 rok 1587
     Zarządzenia 2019 rok 611
     Zarządzenia 2020 rok 315
   Inne akty prawne 709
     2017 rok 432
     2019 rok 572
   Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PCPR w Częstochowie 16860
   Sprawozdanie z działalności PCPR Częstochowa 2528
     Za 2021 rok 61
     Za 2020 rok 184
     Za 2019 rok 511
     Za 2018 rok 638
     Za 2017 rok 810
     Za 2016 rok 762
     Za 2015 rok 484
     Za 2014 rok 888
     Za 2013 rok 1136
     Za 2012 rok 1275
     Za 2011 rok 2089
     Za 2010 rok 1246
   Programy 1618
   Ocena zasobów pomocy społecznej 1305
     2011 rok 417
     2012 rok 435
     2013 rok 422
     2014 rok 403
     2015 rok 433
     2016 rok 496
     2017 rok 385
     2018 rok 391
     2019 rok 86
     2020 rok 98
     2021 rok 34
Finanse
   Budżet 627
     2017 597
   Sprawozdania finansowe 1676
Załatwianie Spraw
   Sekretariat 947
   Zespół Pieczy Zastępczej 1294
   Sekcja Pomocy Instytucjonalnej 840
   Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych 2309
   Punkt Interwencji Kryzysowej 1103
   Wnioski do pobrania 1880
Zamówienia Publiczne
   Po 2013 roku 1161
   Rok 2013 2775
   Rok 2012 3454
   Rok 2009 101651
   Zakończone przetargi - wyniki 2587
Inne
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 6893
     Rok 2012 16879
     Rok 2014 2630
     Rok 2015 7372
     Rok 2016 1851
     Rok 2018 1094
     Rok 2019 1822
     Rok 2020 1058
     Rok 2021 784
     Rok 2022 579
     Rok 2023 43
   Kontrola zarządcza 866
     Rok 2012 924
     Rok 2013 605
     Rok 2014 547
     Rok 2015 1450
     Rok 2016 454
     Rok 2017 354
     Rok 2018 333
     Rok 2019 313
     Rok 2020 163
     Rok 2021 60
     Rok 2022 2
   Wykaz kontroli 1778
   Tablica ogłoszeń 12321
   Oświadczenia majątkowe 5098
   Redakcja BIP 2373
     Aktualni redaktorzy Biuletynu 2457
Łączna liczba odwiedzin:319427