artykuł nr 1

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2018 roku

artykuł nr 2

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2017 roku

artykuł nr 3

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2016 roku

artykuł nr 4

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2015 roku

artykuł nr 5

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2014 roku